SCIENTOLOGI-UTBILDNING
INTRODUKTION

En grundtanke i Scientology är att ökat andligt medvetande är den enda faktor som erbjuder en väg till ökad överlevnad och lycka.

Genom auditering blir man fri. Denna frihet måste stärkas genom kunskap om hur man förblir fri. Scientologys axiom beskriver hur det reaktiva sinnet är uppbyggt, samt den övning och kunskap som är nödvändig för att hantera och ha kontroll över livets lagar.

Utövningen av Scientology består därför av lika delar auditering och utbildning i Scientologys principer, vilket innefattar teknologin för deras tillämpning. Att känna till de mekanismer varigenom man kan förlora sin andliga frihet är i sig en frihet och innebär att dessa mekanismer förlorar sin makt över en.

Auditering får en att se hur någonting inträffade – utbildning lär en varför.

Eftersom utbildning är av så stor betydelse, finner man i varje Scientology Kyrka i hela världen scientologer som studerar L. Ron Hubbards verk. Om man tittar in hos dem, var det än är i världen, skulle man få se en mycket livlig miljö som är unik för Scientologi-utbildning.