BETONING PÅ TILLÄMPNING

Genom utbildning lär man sig Scientologys teknologi. Teknologi innebär användning. Det finns en klyfta mellan kunskap och tillämpningen av denna kunskap. Genom att utbilda sig lär man sig använda de sanningar som finns i Scientology till att faktiskt förbättra förhållanden i livet.

Vid utövning av Scientology betonas tillämpning. Vad gör man exakt för att återförena en far och en son, lindra en änkas sorg eller rädda ett äktenskap som håller på att spricka? Andra religioner och utövningar råder en att upprätthålla tillförsikt, att klara upp sina meningsskiljaktigheter eller att försöka härda ut med värdighet. Men hjälper sådana råd verkligen, sak samma hur välmenande de är?

När en scientolog skriver in sig på en Scientologi-kurs som är avsedd att göra det möjligt för honom att förbättra någon relation, skaffar han sig faktiskt en förståelse av ämnet och, lika viktigt, förmågan att använda det.

Ett exempel

Låt oss anta att en scientolog får reda på att en av hans vänner står i begrepp att skilja sig. En utbildad scientolog har lärt sig varför ett äktenskap – vilket äktenskap som helst – misslyckas. Han förstår varför god kommunikation mellan man och hustru upphör och hur det kommer sig att affiniteten sjunker. I och med att han vet detta, kan han göra något effektivt för att rädda ett äktenskap. Han känner till metoder för hur man återupprättar kommunikation mellan en man som glidit ifrån sin bittra hustru, och hur man återupplivar kärlek som nästan slocknat pgs äktenskapliga överträdelser.

Utbildning i Scientology ger en vad inget annat kan: ett verkligt användbart sätt för att praktiskt hantera situationer i livet. Någon som bara har deltagit i auditering som preclear kanske delvis förstår ett problem i sitt eget äktenskap, men han saknar en fullständig förståelse av det, för att inte tala om de färdigheter han behöver för att hjälpa andra att förstå deras problem.

Utövning av Scientology inbegriper därför alltid att man förkovrar sig i dess principer genom utbildning. Genom att man tillägnar sig ämnet, blir Scientologys filosofi till ens egen personliga ägodel. Därigenom kan man förbättra både sitt eget och andras liv.