ATT VARA UTBILDAD SCIENTOLOG

Utbildning i Scientology möjliggör för en att konfrontera och göra något åt tillvaron. Att kommunicera effektivt; hur man verkligen hjälper en annan person; och hur man tar itu med vad man än ställs inför i livet – alla dessa saker har lika många tillämpningsområden som det finns situationer i livet som behöver hanteras.

Behovet av auditörer är stort eftersom det är uppenbart att individer bara kan hjälpas en i taget. Till skillnad från många andra religioner sker denna frigörelse i Scientology ytterst i ett individuellt förhållande mellan auditör och preclear. Många scientologer utbildar sig till auditörer, och alla som önskar hjälpa sina medmänniskor kan göra detsamma. Inte mindre viktigt är dock att man kan få förbättrade färdigheter i att hantera livet än man någonsin trodde var möjligt. Det finns inget värdefullare syfte än att hjälpa sina medmänniskor och inget bättre sätt att uppnå detta syfte än att bli auditör. Auditörer tillämpar vad de har lärt sig för att hjälpa andra genom auditering och för att ändra tillstånd varhelst de ser att tillstånd behöver förbättras.

Detta är den utbildade scientologens uppgift och det är på hans förståelse, hans barmhärtighet och hans kompetens som drömmen om en bättre värld vilar.