HUR UTBILDAR SIG SCIENTOLOGER?

Under sin forskning gjorde L. Ron Hubbard många framsteg rörande hur man bäst utbildar människor och dessa tillämpas inom kyrkans utbildningstjänster, som anordnas av kyrkan. Han isolerade grunderna för inlärning och systematiserade dem till en teknologi för studier. Studieteknologi är ett ämne i sig och tillämpas inom alla läroämnen. Den används i all Scientologi-utbildning men är lika användbar vid studier av vilket ämne som helst.

Bland de inslag som är unika för en Scientologi-kurslokal är kursledaren, en expert på studieteknologin, skicklig i att lokalisera och hantera alla barriärer eller hinder för förståelse, som man kan tänkas stöta på.

Kursledaren håller inga föredrag och för heller inte på något sätt in sin egen tolkning av ämnet. Detta är viktigt, eftersom resultat som uppnås i Scientology endast erhålls när man grundligt följer teknologin exakt så som den nedtecknats av L. Ron Hubbard. Ämnet har redan utforskats, testats och klart bevisats fungera vid användning. Muntliga tolkningar som ges av en lärare till studerande, skulle oundvikligen innehålla förändringar av originalet om än aldrig så oavsiktliga, tills Scientologys effektivitet skulle gå förlorad. Detta är anledningen till att man lägger så stor uppmärksamhet på att försäkra sig om, att studerande bara erhåller den oförvanskade version som skrivits av L. Ron Hubbard själv.

I stället hjälper kursledaren personen att förstå materialet och betonar alltid förståelse och tillämpning. Denna utbildningsmetod har befunnits göra det möjligt för människor att förstå mera och bli avgjort bättre på att använda vad de har lärt sig, än vad traditionella undervisningsmetoder har gjort.