INDIVIDUELLA STUDIER

Scientologi-utbildning tillåter en person att studera i sin egen takt. Varje kurs är upplagd kring vad som kallas ett checksheet, ytterligare en nyhet när det gäller teknologin om studier, utvecklad av L. Ron Hubbard. Ett checksheet är ett sätt att ordna och introducera studiematerialet för ett ämne, uppställt steg för steg, för att underlätta inlärningen. Ett checksheet visar ordningsföljden för studierna och den praktiska tillämpningen som skall genomföras.

Materialet som hör till en Scientologi-utbildning består av böcker, andra publikationer, filmer och inspelade föreläsningar av L. Ron Hubbard. Detta material finns medtaget på checksheetet och den studerande studerar dem i den ordning som anges där. Personen går vidare från en punkt till nästa punkt endast när han är klar med den han håller på med. Det förekommer inte att någon ”blir efter”, inga förväntningar på att den studerande blint ska acceptera data, eller andra sådana förödmjukelser, som är nog så förhärskande i samhällets undervisningssystem. En utbildningstjänst i Scientology är uteslutande till nytta för individen; den är helt och hållet till för individen; hans egna framsteg angående kunskap är den avgörande faktorn för hans utveckling.

Eftersom tonvikten ligger på görande, inte på att studera för studerandets egen skull, arbetar personen snart tillsammans med andra på de praktiska sakerna på sin kurs och de studerar tillsammans för att bli skickliga i det de har lärt sig. En atmosfär av ömsesidig assistans präglar varje Scientologi-kurslokal.