FALLSTUDIE

SLOVAKIEN
FÖREGÅR MED GOTT EXEMPEL

Den inverkan som Vägen till lycka har kan illustreras med hur verkningarna sprider sig som ringar på vattnet tack vare en av levnadsreglerna – i det här fallet, ”Skydda och förbättra din miljö”.

I Jasov, ett samhälle i sydöstra Slovakien, utgörs halva befolkningen av romer, eller zigenare, som de också kallas. De har under historiens gång utsatts för omfattande diskriminering, och betraktas fortfarande som en lägre klass i det slovakiska samhället. Dessutom speglar deras grannskap den försummelse och fattigdom som följer med samhällets diskriminering.

Det slovakiska Vägen till lycka-teamet tog tillsammans med lokala tjänstemän itu med situationen. Först gav de en full briefing om häftet, boken på film och Vägen till lycka-programmet för Jasovs specialpolis, ”special” i bemärkelsen att de speciellt ägnar sig åt frågor som rör romer. Polisen gav sitt godkännande för ett projekt i området i fråga och gick med på att tillhandahålla nödvändigt material.

Vägen till lycka-teamet i Slovakien presenterade programmet för representanter för polisen och drog sedan igång ett städprojekt som förvandlade det romska grannskapet.
40
PROCENTIG
nedgång
i antalet brott
I SLOVAKIEN

Teamet distribuerade sedan häftet överallt i de romska grannskapen och uppmuntrade de boende där att läsa och lära sig levnadsreglerna. Från detta följde att man insåg att romerna kunde förbättra sitt förhållande till samhället i stort genom att först och främst ta hand om sin omedelbara omgivning.

Tidigt en vårmorgon satte Vägen till lycka-teamet och ett lag romer igång. Myndigheterna bidrog med krattor, handskar, sopsäckar, lastbilar och skottkärror. Det tunga och smutsiga arbetet utfördes av romerna och Vägen till lycka-teamet.

På mindre än fyra timmar hade man samlat ihop och fraktat iväg 12 ton sopor. Inom tre dagar hade detta lag bestående av romer och Vägen till lycka-frivilliga röjt undan över 150 ton sopor från dessa grannskap, utan någon hjälp utifrån. Förändringen var förbluffande, vilket både teamet, romerna och andra observatörer ansåg. Förvandlingen av dessa grannskap var faktiskt så makalös och dramatisk att det skildrades positivt och fick omfattande täckning av den slovakiska televisionen.

Strax därefter rapporterade polisspecialisterna att brottsligheten hade minskat med 40 % i Jasov, som en direkt följd av att man anammat Vägen till lycka.