VÄGEN TILL LYCKA:
INFORMATIONSPAKET OCH DVD UTAN KOSTNAD

Var och en som vill hjälpa andra att leva ett lyckligare liv finner värdefulla verktyg i detta handlingspaket. I mer än ett kvarts sekel har Vägen till lycka hjälpt till att återskapa förtroende och ärlighet. Denna sats innehåller ett gratisexemplar av Vägen till lycka, tillsammans med en dvd med 21 infobudskap, som vart och ett illustrerar en av principerna i Vägen till lycka. På en andra dvd talar ledare från några av världens oroshärdar om den ökade tolerans och förståelse som blivit följden av omfattande distribution av häftet. Vi har även inkluderat en lista med exakta steg för hur man använder Vägen till lycka för att ena människorna i ditt närområde för att skapa större tolerans, förståelse och omtanke.

BESTÄLL DITT
GRATIS MATERIAL