SCIENTOLOGI-NYHETER

Nytt idealt kontinentalt huvudkontor lanserar en vital nästa fas för Scientologins expansion i Europa

KÖPENHAMN, DANMARK25 oktober 2014

Om du råkade vara i Köpenhamn, Danmark, på eftermiddagen den 25 oktober, kan du ha sett framtiden för Scientologin i Europa bokstavligen utvecklas inför dina ögon.

ta reda på mer

30 år av IAS:
Ett arv av global förbättring

EAST GRINSTEAD, ENGLAND
17 oktober 2014

Det hela började 1984, en tid då man bara kunde finna Scientologi i 39 nationer på planeten. Trettio år senare kommer medlemmar av International Association of Scientologists (IAS) från 130 länder i Nordamerika, Sydamerika, Europa, Asien, Afrika och Australien för att befästa kyrkans omfattning som den enda världsreligion som tillkommit under 1900-talet och som också blomstrar långt in på 2000-talet.

ta reda på mer

Scientologi-kyrkan dedicerar landmärkesbyggnad vid det andliga huvudsätet

CLEARWATER, FLORIDA29 juni 2014

Mer än 4 000 scientologer samlades i centrum av Clearwater, Florida, söndagen den 29 juni, för att markera dedicerandet av landmärkesbyggnaden Coachman. Den historiska strukturen som nu står omvandlad till ett religiöst utbildnings- och rådgivningscenter för mer än 2 000 medlemmar som består av det ecklesiastiska prästerskapet på Flag Land Base, Scientologins andliga högsäte.

ta reda på mer

L. RON HUBBARD
Grundare av Dianetik & Scientologi

Det finns bara två kriterier på ett liv som levts väl, sade L. Ron Hubbard en gång: Gjorde man det man avsåg att göra? Och var människor glada för att man levt? Hans samlade livsverk, vilket inbegriper mer än 12 000 skrifter och 3 000 inspelade föreläsningar om Dianetik och Scientologi, står som svar på det första kriteriet.

För mer information, besök: www.lronhubbard.se

VAD ÄR SCIENTOLOGI?

Scientologi är en religion i dess högsta betydelse, för den hjälper till att bringa människan till total frihet och sanning. Grundsatserna i Scientologin är dessa:

Du är en odödlig andlig varelse.

Dina erfarenheter sträcker sig betydligt längre än en enda livstid. Och dina förmågor är obegränsade, om än icke förverkligade i nuet.

Vidare är människan i grunden god. Hon försöker överleva. Och hennes överlevnad beror på henne själv och hennes medmänniskor och hennes förmåga att uppnå broderskap med universum.

ta reda på mer

DAVID MISCAVIGE
Vid rodret för Scientologins explosiva tillväxt

ta reda på mer