Kursöversikt: Den emotionella tonskalan
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Den emotionella tonskalan är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Den emotionella tonskalan
Kursöversikt

Hur ofta har du inte hört någon säga: ”Jag förstår honom inte?”

Ibland verkar irrationellt och oförutsett agerande vara det normala bland våra vänner.

Faktum är att det aldrig tidigare har funnits en fungerande metod som alltid förutser mänskligt beteende – inte förrän nu.

L. Ron Hubbard utvecklade just en sådan metod, och den är tillämplig på alla människor, utan undantag.

Med dessa data är det möjligt att exakt förutse beteendet hos en potentiell affärspartner, anställd eller vän – innan man binder upp sig i en relation. Riskerna som åtföljer mänsklig samverkan kan undvikas eller minskas när man kan förutse hur människor kommer att bete sig.

Genom att förstå och använda informationen i den här kursen kommer alla aspekter av mänskliga relationer att bli rikare och mer givande. Du kommer att veta vem du ska umgås med, vem du ska undvika, och du kommer att vara i stånd att hjälpa dem som har hamnat i besvärliga situationer med andra. Föreställ dig hur det skulle vara att inom en mycket kort tidsrymd veta hur människor troligen kommer att uppföra sig vid varje givet tillfälle. Du kan.