Kursöversikt: Grunderna i public relations
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Grunderna i public relations är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Grunderna i public relations
Kursöversikt

Public relations tillhandahåller medlen för att kommunicera dina idéer och få dem accepterade – en färdighet som är livsnödvändig när det gäller nya idéer. Det är ett sätt att få stöd för dina projekt och strävanden.

Då public relations allmänt betraktas som en metod att få publicitet har det tidigare varit föremål för hårda begränsningar. Det här var ett område där vissa nyckelbitar saknades som är nödvändiga för att man skall bli framgångsrik. Tack vare några viktiga upptäckter i Scientologin, har framsteg gjort hela verksamheten betydligt mer användbar och effektiv.

L. Ron Hubbards förbättringar av public relations gör det inte bara oumbärligt för alla grupper och individer, utan avlägsnar de tidigare inneboende begränsningarna. Fastän den fulla teknologin är omfattande, kommer de grundläggande principerna som avhandlas här att vara av kolossalt värde för vem som helst med ett syfte värt namnet.