Översikt: Assister för sjukdomar och skador
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Assister för sjukdomar och skador är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Assister för sjukdomar och skador
Kursöversikt

Ibland skadas folk under livets gång. Den mänskliga kroppen råkar ut för sjukdomar, skador och olika missöden, oavsiktligt eller avsiktligt.

Genom tiderna har religioner försökt att lindra människans fysiska lidande. Metoderna har varierat från böner till handpåläggning och mycket vidskeplighet uppstod för att förklara deras tillfälliga effektivitet. Det finns emellertid en allmän uppfattning, oavsett vilken metod som används, att anden kan påverka kroppen.

Idag behandlar läkarvetenskapen kroppen när det är något fel på den. Men man förbiser nästan helt sambandet mellan den andliga varelsen och kroppen samt den påverkan den förra har på den senare.

Faktum är att efter all nödvändig medicinsk behandling, har individen själv en enorm kapacitet att påverka kroppen och dess välbefinnande eller brist på välbefinnande.

L. Ron Hubbard utvecklade många tillämpningar på sina upptäckter om de mentala och andliga aspekterna av en persons fysiska svårigheter. Och allteftersom fler och fler tekniker utvecklades, började en ny typ av teknologi att användas, en som kallades ”assister”.

Tillämpningssätten är praktiskt taget oändliga. De hjälper alltid och resultaten är ofta mirakulösa. Idag finns det massor av assister för många olika tillstånd och flera av de viktigaste och mest använda finns i det här häftet.