Kursöversikt: Barn
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Barn är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Barn
Kursöversikt

De flesta föräldrar får inte lära sig hur man uppfostrar ett lyckligt och friskt barn. Faktiskt är det så att de allra flesta bara snubblar sig igenom hela processen, även om de har de bästa avsikter. Följaktligen, är det alltför vanligt att man finner olyckliga omständigheter i familjer, med oupphörliga motsättningar mellan föräldrar och barn.

Detta är inte sakernas naturliga tillstånd. Faktiskt är det så att det kan undvikas helt och hållet. L. Ron Hubbard utvecklade många metoder för hur man får fram det bästa hos ett barn – och dess föräldrar. I den här kursen och det tillhörande häftet kommer du att få läsa om några av dessa metoder och upptäcka hur man fostrar ett barn utan att knäcka dess vilja, hur man får ett barn som är villigt att bidra till familjen, och hur man snabbt och lätt hjälper ett barn att komma över livets dagliga upprördheter och vedermödor.

Att uppfostra barn borde vara ett nöje! Och det kan det vara. Faktum är att det faktiskt kan vara en av de mest tillfredsställande av alla mänskliga erfarenheter. Tillämpandet av Scientologi-principer vid uppfostran av barn kan garantera att de blir lyckliga, kärleksfulla och produktiva och att de blir uppskattade medlemmar i de samhällen där de lever.