Kursöversikt: Lösningar för en farlig omgivning
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Lösningar för en farlig omgivning är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Lösningar för en farlig omgivning
Kursöversikt

Vi lever i en riskabel värld, en farlig omgivning. Tittar man på nyheterna på tv eller läser dagstidningen så utsätts man för en daglig diet av rån, våldtäkter, kravaller, mord, eldsvådor, jordbävningar, översvämningar och hungersnöd.

Oroas du av vad som händer omkring dig? Känner du dig hjälplös och oförmögen att kontrollera dessa händelser? Känner du dig till och med rädd ibland?

På den här kursen med medföljande kurshäfte granskar L. Ron Hubbard noggrant det här fenomenet med en farlig omgivning, och tillhandahåller metoder som inte bara kommer att hjälpa dig att komma över din rädsla, utan gör det möjligt för dig att hjälpa andra. När den tillämpas i bred skala, får denna information till stånd ett enormt lugnande inflytande och möjliggör för folk att leva lyckligare liv. När den används på individuell basis – av dig – kommer den att förbättra livet för din familj, dina vänner och bekanta.