Kursöversikt: Organiseringens grunder
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Organiseringens grunder är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Organiseringens grunder
Kursöversikt

Alla inser att det skulle vara bättre för människor om saker och ting var bättre organiserade. Vi har alla haft dålig erfarenhet av byråkratiska paragrafryttare, opersonliga regeringsinstanser eller likgiltiga affärsföretag. Dålig organisering är ett allvarligt problem och kostar biljoner i slöseri, ineffektivitet och sänkt produktion.

På en mer personlig nivå är organisering en nyckelfaktor – och saknas ofta – för personlig framgång. Det är även en nödvändighet för en familj som vill lyckas. Uppnåendet av ens mål, oavsett om de är små eller stora, kräver kunskap om organisering. Hur hushållar du mest effektivt och produktivt med din tid, dina aktiviteter och dina resurser? Hur minimerar du distraktioner? Och hur strömlinjeformar du dina krafter för att uppnå dina syften?

L. Ron Hubbard insåg att människan i lika hög grad saknade en förståelse för hur man organiserar sina aktiviteter som hon gjorde i fråga om sin sanna andliga natur. Och en betydande del av hans forskning ägnades åt att klargöra ämnet organisering, en uppgift som han till fullo genomförde.

Denna kurs, med tillhörande häfte, innehåller endast några av de mest grundläggande principerna för den organiseringsteknologi som han utarbetade, men dessa grunder är i sig själva tillräckliga för att i hög grad förbättra aktiviteten hos alla strävanden, vare sig det gäller en grupp eller för en person. Kaos och förvirring är inga naturliga tillstånd i livet. De existerar bara när naturliga lagar inte är förstådda och följs. Här följer några av naturlagarna för organisation och organisering.