Kursöversikt: Tillvarons dynamiker
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Tillvarons dynamiker är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Tillvarons dynamiker
Kursöversikt

Under tusentals år har människan försökt bedöma sin plats i denna materiella värld. Hur skall hon förhålla sig till resten av livet och till sina medmänniskor? Vilka är hennes verkliga skyldigheter, och till vem?

Det fanns inga klara och entydiga svar – inte från de gamla grekerna, inte heller från de materialistiska tänkarna som hör vår tidsålder till.

Och så har det varit ända tills L. Ron Hubbard uppnådde sitt länge eftersökta mål, en minsta gemensam nämnare genom vilken alla människor och, faktiskt, allt liv, skulle kunna förstås.

Utifrån det kom en flod av upptäckter som kastade nytt ljus på människans natur och livet.

Principerna i den här kursen löser det moraliska dilemma kring rätt och fel som funnits sedan urminnes tider, och får till stånd en ny nivå av förnuft. Med dessa principer kan man anpassa de olika existensfaktorerna, fatta rätt beslut när man ställs inför ett val och uppnå ett nytt perspektiv på de riktlinjer som finns tillgängliga i ens liv.

L. Ron Hubbard utvecklade dessa principer i många andra verk och föreläsningar. Men den här kursen och det tillhörande häftet representerar det väsentligaste i ämnet och ger ett praktiskt sätt att framgångsrikt ta sig an livet, och det används av millioner.