Översikt: Svar på drogproblemet
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Svar på drogproblemet är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Svar på drogproblemet
Kursöversikt

Att säga att droger har blivit samhällets största olycka är inte att framlägga situationen alltför starkt. Inget område av livet undgår denna epidemi. Kriminalitet och våld är de mest uppenbara biprodukterna, men avsaknad av moral, avbruten skolgång och i synnerhet ödelagda liv är inte mindre allvarliga och de är precis lika vanligt förekommande.

Och problemet begränsas inte till gatudroger; effekterna av medicinska och psykiatriska droger, vare sig det är smärtstillande, lugnande eller ”antidepressiva” medel, är precis lika katastrofala.

L. Ron Hubbard tog itu med detta problem, inte med målet att komma till rätta med personers fysiska sjukdomar, utan som en fortsättning på hans sökande att befria människan som ande och, längs den vägen, hantera varje hinder som behövde lösas. Droger var ett sådant hinder.

Ända tills L. Ron Hubbard utvecklade ett fungerande drogrehabiliteringsprogram fanns det ingen lösning. Psykiatriinspirerade program hade många fler misslyckanden än framgångar och en del skapade enbart värre missbruk. Andra människor, som hade bättre syften, upptäckte att goda föresatser inte var tillräckligt. De saknade en teknologi som fungerade.

L. Ron Hubbards program tillhandahåller den teknologin. Från att hjälpa personen att upptäcka varför han tog droger överhuvudtaget, till att eliminera den mentala och andliga skada som åsamkats av drogerna, till att avgifta kroppen från återstoder av droger som funnits under långa tider, till att förse personen med verktyg som kommer att göra det möjligt för honom att förbli drogfri för gott, är det utan tvekan det noggrannaste och mest effektiva programmet i världen. Enligt hundratusentals vittnesmål kan idag, för första gången, de som missbrukar droger och alkohol befria sig själva från detta gissel och konfrontera livet med förnyad kraft och förnyat hopp.

Denna kurs med tillhörande kurshäfte innehåller några av de grundläggande principerna i detta program och ger den första verkliga förståelsen av narkotikaberoende.