Kursöversikt: Verktyg för arbetslivet
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Verktyg för arbetslivet är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Verktyg för arbetslivet
Kursöversikt

Sjunkande produktivitet, hög arbetslöshet, usla relationer mellan ledning och arbetare, inkompetenta chefer och oärliga affärsuppgörelser – allt detta är en plåga för en arbetsplats. Det är inte förvånande att arbete är en källa till stress och oro för väldigt många människor.

Hur man skall kunna öka effektiviteten och produktiviteten på jobbet, hur man handskas med konflikter och förvirring på arbetsplatsen och hur man övervinner utmattning är frågor som berör både arbetare och ledning. En lösning på problemen skulle inte bara ge ökad trygghet utan dessutom öka tillfredsställelsen.

Den här kursen och häftet som hör till det innehåller några av alla de principer och tekniker som L. Ron Hubbard utvecklade för att tillämpas på arbetsplatsen. Arbete kan vara både lönande och meningsfullt, eftersom det är den huvudsakliga aktiviteten i de flestas liv ska det vara så. Den här informationen kommer att hjälpa dig att åstadkomma detta.