Kursöversikt: Hur man löser konflikter
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Hur man löser konflikter är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Hur man löser konflikter
Kursöversikt

Det förefaller som om människor ofta har svårt att komma överens. Familjegräl, osämja bland grannar, länder som avfyrar vapen mot varandra. Är det så här det måste vara?

Antropologer, sociologer, psykologer och andra påstår det.

De hävdar, efter att ha observerat människans långa historia, fylld av konflikter, att människan har djuriska instinkter, eller att hon är antisocial och våldsam till sin natur.

Sanningen är den att människan är tämligen fridsam. Men hon kan drivas till hat och våld, individuellt och i grupp.

När L. Ron Hubbard undersökte orsakerna till våld, upptäckte han en grundläggande naturlag i mänskliga relationer, vilket förklarar varför konflikter mellan människor ofta är så svåra att avhjälpa. Och han försåg oss med ett oerhört värdefullt verktyg som gör det möjligt att lösa alla typer av konflikter. Det kan gälla grannar, arbetskamrater eller till och med länder.

På den här kursen, med medföljande häfte, kommer du att upptäcka hur man kan hjälpa andra att lösa sina konflikter och återupprätta fredliga relationer. Lugn och ro och harmoni mellan människor behöver inte bara vara en dröm. Om den här lagen kommer till allmän användning kan drömmen förverkligas.