Kursöversikt: Äktenskap
SCIENTOLOGI-VERKTYG FÖR LIVET | Se alla kurser »
The Technology of Study
The Dynamics of Existence
The Components of Understanding
The Emotional Tone Scale
Communication
Assists for Illnesses and Injuries
Answers to Drugs
How to Resolve Conflicts
Integrity and Honesty
Ethics and Conditions
The Cause of Suppression
Solutions for a Dangerous Environment
Marriage
Children
Tools for the Workplace
Basics of Organizing
Targets and Goals
Investigations
Fundamentals of Public Relations
Äktenskap är en gratis onlinekurs som du kan börja på meddetsamma. Den är vår service till dig, utan kostnad.
Om du redan har börjat på den här kursen, loggar du in här »
BÖRJA NU »
Börja på din kostnadsfria onlinekurs.

Äktenskap
Kursöversikt

Familjen har tidigare varit den stabila grund på vilket allt annat har byggts. Idag är dess splittrade rester orsaken till många samhällsproblem. Och även om antalet giftermål fortfarande är större än antalet skilsmässor, så minskar gapet i rask takt. Äktenskapet är på god väg att misslyckas som institution

L. Ron Hubbard har skrivit mycket om relationer mellan människor och en hel del är tillämpligt på denna, den mest personliga av alla relationer. På den här kursen, med medföljande kurshäfte, hittar du metoder som gör att man kan få ett äktenskap att fungera; orsakerna till att många äktenskap spricker; hur man tar reda på ifall två kontrahenter passar ihop och hur man räddar ett äktenskap.

Tidningar och tidskrifter är fyllda av råd från ”populära” psykologer. Samtidigt fortsätter den negativa trenden. I det här häftet finns den verkliga lösningen – en fungerande lösning – som kan användas för att förbättra alla kärleksförbindelser.