IDEALA AVANCERADE ORGANISATIONER

För att radikalt påskynda församlingsmedlemmarnas framsteg på deras andliga färd till de högsta nivåerna i Scientologi startade David Miscavige, Scientologi-religionens kyrklige ledare, ett program för att skapa avancerade organisationer på varje kontinent. Som namnet antyder öppnar dessa organisationer porten på vid gavel till de högsta andliga nivåerna. Som ytterligare ett tecken på kyrkans otroligt snabba tillväxt, fanns det de gångna fem årtiondena fyra avancerade organisationer. År 2009 var det ytterligare tre på gång, vilket fullbordar Scientologins globala bro till evigheten.