FALLSTUDIE

UNGDOMAR SOM LÄR SIG SINA
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I TAIWAN

ÖVER
435
SKOLOR
har fått
SEMINARIER

i hela
LANDET
Taiwan

Då 10 procent av alla taiwanesiska elever rapporteras vara utsatta för mobbning i skolan varje dag, arbetar Ungdomar för mänskliga rättigheter i Taiwan aktivt för att öka medvetenheten bland ungdomar.

Alltsedan YHR i Taiwan bildades år 2004 har dess mål varit att nå ut till skolor med undervisning i mänskliga rättigheter, så att eleverna kan skydda sina egna och andras rättigheter. För att genomföra detta mål har YHR:s Taiwan-team anpassat sina verksamheter så att de sammanfaller med evenemang för mänskliga rättigheter som allmänt uppmärksammas över hela världen.

På den internationella Day of Tolerance, som uppmärksammas varje år den 16 november, organiserar YHR sådana event som t.ex. en turné med föreläsningar om mänskliga rättigheter som besökte avlägsna grundskolor i Pingtung-regionen i sydvästra Taiwan.

YHR genomför också offentliga evenemang och presentationer i skolor i Kaohsiung varje år den 10 december, den internationella människorättsdagen. Hundratals elever samlas för improviserade föreställningar som illustrerar artiklar ur den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna. En sådan föreställning var en pjäs som uppfördes av unga människorättsförespråkare i en grundskola i Kaohsiung och som illustrerade den mänskliga rättigheten ”Diskriminera inte”.

Under hela året genomför YHR seminarier och presentationer i låg- och mellanstadieskolor, föreläsningar vid universitet och arrangerar petitionskampanjer över hela landet. Hittills har dessa presentationer nått 59 000 elever i 435 skolor. Man har också fått ut budskapet genom tusentals nyhetsartiklar, tv- och radioframträdanden, och genom infoannonser om mänskliga rättigheter som sänts på 50 kanaler till 6 miljoner tittare.

Den positiva responsen och uppenbara förändringen bland skolelever är ett bevis på programmets effektivitet, och föranledde utbildningsministern att officiellt utse Ungdomar för mänskliga rättigheter till medlem av Taiwans råd för undervisning av mänskliga rättigheter.