FALLSTUDIE

ATT BANA VÄG FÖR RESPEKT FÖR
MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER I MEXIKO

MER ÄN
1 000
PEDAGOGER
utbildade på

MATERIAL OM
MÄNSKLIGA
 RÄTTIGHETER

Mexikos lokalavdelning Ungdomar för mänskliga rättigheter bildades när YHRI:s informationsturné besökte landet år 2004 för att träffa befattningshavare i FN, myndigheter, undervisningsinstitutioner och barnhem.

För att ta itu med allvarliga brott mot mänskliga rättigheter under ett fullskaligt drogkrig mellan säkerhetsstyrkor och drogkarteller, har YHR Mexiko kontinuerligt breddat sin verksamhet. Den har deltagit i rockkonserter för att öka människors medvetenhet, sänt informationsbudskap på den statliga tv-kanalen och producerat en specialutgåva av häftet Vad är mänskliga rättigheter? som presenterar mexikanska celebriteter som förmedlar budskap om mänskliga rättigheter.

I Ecatepec, en region med en av Mexikos högsta brottsstatistiker, gav YHR:s instruktörer seminarier till 50 rektorer som i sin tur införde undervisningsplanen i sina skoldistrikt.

Den nationella kommissionen för mänskliga rättigheter samarbetar med Ungdomar för mänskliga rättigheter och har använt YHRI:s material i över 300 seminarier där 15 000 tonåringar har deltagit.

Den 9 juni 2011 undertecknade Mexikos president en ändring, som ratificerats av alla delstater, som officiellt införlivade den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i Mexikos konstitution.

Det mexikanska miljöministeriet har också börjat använda YHRI:s kampanjmaterial för att komplettera sitt eget informationsprogram.

YHR Mexikos arbete bidrog en hel del till införlivandet av hela texten ur den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i Chiapas konstitution, vilket gör undervisning i mänskliga rättigheter obligatorisk i denna delstat.

På nationell nivå, tillhandahöll YHR Mexiko även genomgångar och material till medlemmarna i deputeradekammaren i den federala lagstiftningen och utbildade 1 000 informatörer för departementet för familjeutveckling.

Tack vare att allmänhetens medvetenhet hjälpte till att ge frågan större betydelse, godkände den nationella kongressen en författningsändring, som ratificerades av delstaterna och undertecknades av Mexikos president den 9 juni 2011, vilket officiellt införlivar den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna i den mexikanska konstitutionen.

Denna unika händelse signalerar en renässans för mänskliga rättigheter för det mexikanska folket.

”Jag vill uttrycka min tacksamhet för Berättelsen om mänskliga rättigheter och materialet om den Allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna, som har varit till stor nytta i mitt dagliga arbete, då jag ger föreläsningar om mänskliga rättigheter till grupper som inbegriper både invandrare och den federala polisen.” – Chef vid det nationella migrationsverket i Mexiko