FALLSTUDIE

ATT RENSA UPP
ITALIENS KOKAINFLOD

När en analys år 2005 av vattnet i den italienska floden Po visade att den bar motsvarande 4 kilo kokain om dagen, inledde myndigheterna en landsomfattande informationskampanj som inriktade sig till ungdomar.

Scientology Kyrkans drogförebyggande program var redan igång i landet, men intensifierades för att möta det förnyade trängande behovet att minska droganvändning.

Under 1980- och 90-talens utbredda heroinmissbruk hade kyrkan lanserat sitt första initiativ: ”Säg nej till droger”.

Som en del av programmet organiserade scientologer upplockning av sprutor i allmänna parker och på andra platser där heroinanvändningen var stor – en verksamhet som fortsätter än i dag. Totalt har de använt en halv miljon timmar med att avlägsna enorma mängder farliga nålar.

MER ÄN
25
PROCENTS
NEDGÅNG
— i —
droganvändning
— i —
HELA
LANDET

Samtidigt ger frivilliga föredrag i skolor, anordnar drogmedvetenhetsevent och talar i tv och radio för att få ut drogfri-budskapet till den breda allmänheten.

För att öka gräsrotsverkan av programmet har Säg nej till droger-team ökat sin distribution av Sanningen om droger-häftena genom samarbete med idrottsklubbar. Frivilliga har också distribuerat informationsmaterialet på nattklubbar, där man delat ut häften och visat dokumentären på intern-tv. Ett dussin städer har officiellt antagit kampanjen och droginformationshäften har tryckts i sin helhet i en nationell polistidning.

På ett år nådde italienska frivilliga 250 000 människor genom 300 evenemang, delade ut 180 000 häften och spelade infoannonserna och dokumentären Sanningen om droger för 16 miljoner tittare.

Senator Salvo Fleres skrev till Scientologi-frivilliga och bekräftade den roll de spelat i att minska drogmissbruket i Italien med 25 procent genom ”Säg nej till droger”-kampanjen – ”en av de mest bestående och största drogförebyggande satsningarna i Italien.”

Således kan chefen för avdelningen för narkotikabekämpningspolitiken i den italienska regeringen ha hänvisat till Sanningen om droger när han sade: ”Larmen de gångna åren, de flesta om kokain, fick oss att tro att det var oundvikligt att leva med droger. Men arbetet med förebyggande verksamhet och allt det andra, har gett resultat. Nu kan vi säga att droger inte är en oövervinnlig farsot.”