Nohémie och hennes unga dotter, Rose, är i Scientology Kyrkan i Tampa, där mamma gör Reningsrundownen. Som dansare känner Nohémie ännu större frihet och är inspirerad att skapa sin i sanning vackra framtid.

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.