Claudia är i Scientology Kyrkan i Tampa och lär sig teknologin för att hjälpa till att få slut på livets med‑ och motgångar. Hon upptäcker hur hon ska känna igen och hantera människor som kan skicka henne på en berg‑och-dalbana istället för en raketfärd till välstånd.

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.