Ian är på Scientology Kyrkan i Tampa och fortsätter på Kursen i Studerandehatten. Han känner sig validerad av vad han lär sig och mer säker i livet. Och för det säger han tack till L. Ron Hubbard och Studerandehatten!

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.