Denton är en regelbunden deltagare på söndags­betraktelsen i Advanced Organization & Saint Hill Africa. Tjänsten är hans källa till positivitet varje vecka, vilket gör honom redo för framgång hela vägen till nästa söndag.

Upptäck Scientologys verktyg för livet med 19 gratis onlinekurser från Scientology handboken, vilka finns på 17 språk.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.