Amal har just fullbordat Reningsrundownen på Advanced Organization & Saint Hill Africa. Efteråt känner sig denna Dubai-invånare otroligt energisk och redo att fortsätta uppför Bron för ännu fler fantastiska vinster!

Reningsprogrammet utvecklades för att hjälpa till med att befria individer från drogers och gifters skadliga inverkan på sinne och själ. Det är ett program som använder sig av motion, bastu och näring och görs under expertmässig vägledning i Scientology organisationer och missioner över hela världen.

Scientologists @livet visar Scientologists från hela världen som blomstrar i livet – personligen, på jobbet och andligen.