Unga Yu‑En har rätt ingredienser till hands för att laga en hälsosam och utsökt måltid åt sig själv. Tidigt i livet lärde hon sig vikten av att sköta om sig. Och det är en lektion i Vägen till lycka som vem som helst i alla åldrar kan ta till sig.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.