Juan Pablo är en trummis som slår takter på sitt elektroniska trumset med passion och positivitet. Och det som anger tempot för hans positiva vibbar och musik är boken Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.