Tzu-Ching har kommit till Scientology Kyrkan i Kaohsiung för att få en fullständig förståelse av mänskligt beteende. Hon lär sig hur hon ska veta vem som vill att hon ska förlora och vem som vill att hon ska vinna i livet. Och det innebär att Tzu-Ching vinner!

Orsaken till undertryckande är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.