Peter är en tvättäkta australier. Visst bor han i Townsville, några tusen kilometer norr om Sydney, men Peter låter inte någon petitess som en 22 timmar lång bilresa stå mellan honom och hans studier i Scientology.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.