Tina är född i Taiwan men bor numera i Melbourne. Men det spelar ingen roll var hon bor, det är jul – och då ska man pynta granen. Att uppleva och hedra seder och bruk i olika kulturer är en del av livet, vilket förklaras i Tillvarons dynamiker.

Tillvarons dynamiker är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.