Tal reser från sitt hem i Israel hela vägen till det vackra Castle Kyalami i Johannesburg i Sydafrika. Det är en lång resa till denna Avancerade organisation, men de belöningar som väntar honom när han studerar Grunderna kommer att gynna honom under en hel livstid – eller längre än så.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.