Theo gungar på vid sin lyckliga plats: den lokala parken. Lyckan i hans ansikte när han gungar fram och tillbaka är en glädjande påminnelse om att söka lycka var man än är och i vilken ålder som helst!

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.