Taylor griper tag i en disksvamp, skurar en skål och delar ett tips med barn världen över. Hon säger att hjälpa till hemma handlar om mer än att göra sina sysslor, det är ett sätt att uttrycka din kärlek till sina föräldrar. Taylors tips inspirerades av levnadsregeln ”Hedra och hjälp dina föräldrar” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.