Matthew har just fullbordat Soloauditörskursen på Advanced Organization & Saint Hill Africa. Han säger att det är en ära att få möjligheten att dela med sig av sina vinster vid Avslutningen – och att fortsätta med sin resa in i Scientologys övre sfärer!

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.