På en platå högt uppe i Anderna ligger staden Bogotá i Colombia. Där når Sophía nya höjder när hon fortsätter sina studier vid Scientology Kyrkan.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.