Trots att man måste stanna hemma finner Shu‑Chen glädje i vardagliga aktiviteter. Om det så gäller att prata med kunder per telefon eller enkla hushållsbestyr håller hon sig glad och munter. Det är så man skördar frukterna av att följa de två reglerna för ett lyckligt liv från boken Scientology: En ny syn på livet.

Upptäck verkliga lösningar på livets problem som fungerar här och nu. Läs boken Scientology: En ny syn på livet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.