Mu Yan möter framtiden med en ”låt oss blomstra och lyckas”-attityd och går tryggt fram på Vägen till lycka. Som en försäljare av en hudvårdserie tar hon hand om sig själv och vill se till att andra gör samma sak.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.