Yi Han är tillbaka vid sin Scientology Kyrka i Kaohsiung, ett faktum som får henne att stråla av lycka. Hon är redo att påbörja sin resa mot att bli ”mer rationell” med de verktyg hon kommer att lära sig av boken Scientology: Tankens grunder.

Lär dig om sinnet, anden och livet. Läs boken Scientology: Tankens grunder.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.