För Wen‑Lien finns det bara ett sätt att se till att hon får en näringsrik lunch varje dag – hon lagar den själv. Att äta nyttig mat är ett av sätten hon följer levnadsregeln ”Sköt om dig” från Vägen till lycka.

Läs Vägen till lycka, den första moralkodexen helt baserad på sunt förnuft, som kan följas av alla, oavsett ras, hudfärg eller tro. Den har översatts till mer än 110 språk.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.