Phenyane talar på Avslutningen i Advanced Organization & Saint Hill Africa – och han har en hel del att säga. Efter att ha lärt sig Studieteknologin har han ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att se saker och en ny chans i livet att lära sig.

Studieteknologin är en av 19 kostnadsfria Scientology-onlinekurser baserade på principer från Scientology handboken.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.