Tjeckiskan Petra bockar av studiet av alla Grundernas böcker i Dianetics och Scientology. Att nå detta mål har gett henne förmågan att hantera människor och livet. Nu är hon på kurs vid Advanced Organization & Saint Hill Africa och kollar in sina nästa studiemål i Scientology!

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.