När Lele beger sig till Scientology Kyrkan i Kaohsiung har hon ett mål – att veta hur man skiljer på sanna vänner och de som arbetar emot en. Genom att bättre förstå andra kommer hon att kunna skydda sig själv och människorna omkring sig.

Ta reda på hur Scientology kan hjälpa dig att övervinna svårigheter som du kan stöta på i livet. Scientologys Livsförbättringskurser erbjuder praktiska verktyg som du kan använda – verkliga lösningar som man inte hittar någon annanstans.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.