Chia Kuei uppvisar stålnerver när han förbereder en tämligen stor skalbagge att lägga till sin omfattande insektssamling. Och för vänner och familj som ryser inför de nuvarande situationerna lugnar Chia Kuei deras ängslan med den information han lärt sig i Dianetics.

Lär dig den verkliga orsaken till stress och rädslor. Läs Dianetics: Hur tanken påverkar kroppen.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.