Mirit reste från sitt hem i Israel till Advanced Organization & Saint Hill Africa. Hon är här för sin Överlevnadsrundown och upplever ökat ansvar för saker som brukade hålla henne tillbaka i livet. Och det är så Mirit går framåt.

Varje dag, runt om i världen, deltar människor i auditering (Scientologys vägledning) för att uppnå andlig upplysning och frihet. Hitta närmaste Scientology Kyrka, mission eller grupp för att påbörja ditt auditeringsäventyr.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.