Med två unga döttrar hemma har Leo nu mer än någonsin många uppgifter att sköta. Från lärare till kock till trädgårdsmästare har han kunskapen för att få livet hemma att rulla på smidigt. Men när Leo letar efter svar för att förenkla dessa komplexa tider vänder han sig till Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.