Liang Chun är i Scientology Kyrkan i Kaohsiung och fortsätter med sina studier på kursen Avancerad procedur och axiom. Hon lär sig L. Ron Hubbards banbrytande framsteg i ämnet självbestämmande – och det har allt att göra med att hon får förståelsen för att leva sitt liv på sitt sätt.

Grundernas böcker och föreläsningar innehåller sammanfattningarna av framsteg och slutsatser längs L. Ron Hubbards forskningsväg och utgör därmed grunden för religionen Scientology.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.