Didier anpassar sig väl till livet hemma. Han har kommit på sätt att hålla sig produktiv, frisk och flitig. Faktum är att han skrev in sig på en Brevkurs han kan göra hemma i boken Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap. Och det är att utvecklas i rätt riktning.

Läs Dianetics: Utvecklandet av en vetenskap, den enda redogörelsen om L. Ron Hubbards två decennier långa resa av upptäckter och hur han tillämpade en vetenskaplig metodik för att lösa mysterierna och problemen med det mänskliga sinnet.

Scientologists @hemma visar de många människor världen över som håller sig säkra, friska och blomstrar i livet.